Tỷ giá: 3,850đ

Hotline: 0975537929

Tỷ giá: 3,850đ

Hotline: 0975537929

1. Bảo mật thông tin nguồn hàng

929 cam kết giữ bí mật nguồn hàng và các thông tin liên quan đến nguồn hàng của các khách hàng sử dụng dịch vụ của 929.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Toàn bộ thông tin khách hàng được cam kết bảo mật ở mức độ cao nhất.

3. Chính sách lưu trữ thông tin.

929 sẽ lưu trữ các thông tin cần thiết của khách hàng như số điện thoại, địa chỉ , họ và tên để phục vụ công việc trả hàng hóa và liên lạc khi cần thiết.